Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Ai cần bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ gia đình quý vị bằng cách thay thế thu nhập của quý vị nếu quý vị qua đời sớm. Một số hợp đồng cũng tích lũy tiền mặt và trả tiền theo chu kỳ trong suốt cuộc đời của quý vị.

Các gia đình (bao gồm các hộ gia đình có cha/mẹ đơn thân) thường cần bảo hiểm nhân thọ. Con cái trong nhà càng nhỏ, nhu cầu bảo hiểm nhân thọ càng cao.

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị chỉ cần bảo hiểm nhân thọ nếu có ai đó phụ thuộc vào sự hỗ trợ của quý vị.

Ai không cần bảo hiểm nhân thọ:

  • Những người độc thân, trừ khi họ là cha mẹ đơn thân hoặc họ phải hỗ trợ ai đó như cha mẹ già.
  • Các cặp vợ chồng có công ăn việc làm mà không có con hoặc cha mẹ phụ thuộc vào họ, đặc biệt nếu người phối ngẫu còn sống kiếm đủ tiền để trả các hóa đơn và nợ mà không làm cạn kiệt tiền tiết kiệm
  • Người già có con đã trưởng thành và sống độc lập. Một chương trình tiết kiệm được lên kế hoạch chín chắn sẽ làm giảm nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của gia đình khi những người làm công ăn lương sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Phí bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm căn cứ phí bảo hiểm vào loại hình và số tiền bảo hiểm quý vị mua và khả năng quý vị bị tử vong trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Tuổi tác, giới tính, thói quen hút thuốc và tình trạng y tế của quý vị là những yếu tố được cân nhắc. Các yếu tố khác bao gồm tiền hoa hồng của nhân viên bán bảo hiểm và chi phí chung của công ty.

Nếu công ty bảo hiểm xác định rằng quý vị có nguy cơ tử vong trên trung bình thì quý vị nên tìm hiểu và so sánh mức phí của nhiều công ty trước khi đồng ý trả mức phí cao hơn. Các công ty khác có thể xếp quý vị vào mức nguy cơ khác.

Tìm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang thiếu sót

Mẫu này được in bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

​Quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại?

Call 1-888-877-4894 (miễn phí)

Dịch vụ bảo hiểm cho người tiêu dùng
DFR.InsuranceHelp@dcbs.oregon.gov

Dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng
DFR.FinancialServicesHelp@dcbs.oregon.gov​