Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

VietnameseDịch vụ tài chính

Hiểu về tài chính của quý vị

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm xe hơi
Bảo hiểm nhà/người thuê nhà
Bảo hiểm nhân thọ

Tìm hiểu thêm

Các hỗ trợ viên của chúng tôi luôn có mặt để giúp quý vị

Chúng tôi có thể giúp quý vị bằng bất cứ ngôn ngữ nào

Quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại?

Call 1-888-877-4894 (miễn phí)

Dịch vụ bảo hiểm cho người tiêu dùng
DFR.InsuranceHelp@oregon.gov

Dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng
DFR.FinancialServicesHelp@oregon.gov