Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Những Câu hỏi Thường gặp

Bảo hiểm toàn diện thường bồi thường cho các thiệt hại từ hỏa hoạn, trộm cắp, nổ, vỡ kính, va chạm động vật và các sự cố khác mà không được bồi thường bởi bảo hiểm va chạm. 

Va chạm thường được định nghĩa là va chạm với một vật nào đó hoặc lật ngược. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm xe hơi có mức khấu trừ thấp hơn cho bảo hiểm toàn diện so với bảo hiểm va chạm.

Nếu quý vị có một chiếc xe cũ mà tiền sửa chữa có thể cao hơn giá trị của nó, thì quý vị nên cân nhắc những điều sau đây để tiết kiệm tiền:

  • Tăng khoản khấu trừ của quý vị
  • Ngừng mua bảo hiểm va chạm hoặc bảo hiểm toàn diện
  • Ngừng mua cả bảo hiểm va chạm lẫn bảo hiểm toàn diện
​​​

Nếu quý vị gặp tai nạn và xe của quý vị bị hủy hoàn toàn, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường dựa trên giá trị tiền mặt thực tế (actual cash value, hoặc ACV) của chiếc xe tại thời điểm xe bị hủy chứ không phải số tiền quý vị còn nợ cho chiếc xe đó.

Khi mua xe, quý vị có thể mua một loại bảo hiểm đặc biệt gọi là "bảo hiểm xe có bảo đảm" (guaranteed auto protection, hoặc GAP). Bảo hiểm này hữu ích trong trường hợp xe quý vị bị thiệt hại và số tiền quý vị còn nợ trên chiếc xe đó (tiền vay hay tiền thuê) cao hơn giá trị tiền mặt thực tế của nó.

Bảo hiểm này đôi khi được cung cấp dưới dạng chứng thực cho bảo hiểm xe bình thường của quý vị. Nhân viên bảo hiểm có thể tư vấn cho quý vị nếu công ty bảo hiểm có cung cấp loại bảo hiểm này.

Bảo hiểm GAP có thể không đủ để trả hết khoản tiền vay quý vị còn nợ. Ngoài ra, bảo hiểm GAP thường không trả tiền cho khoản khấu trừ từ công ty bảo hiểm xe chính, các khoản tiền xe bị bỏ lỡ hoặc là tiền phạt trả trễ. Có thể có những giới hạn khác, do đó quý vị nên kiểm tra cẩn thận hợp đồng của mình.

Không nhất thiết. Bất kể các thiệt hại có thể nhìn thấy, công ty bảo hiểm của quý vị sẽ xác định xem việc sửa xe có thực tế hay không. Nếu tiền sửa chiếc xe của quý vị vượt quá giá trị của nó thì trường hợp này rất có thể sẽ được coi là mất hoàn toàn.​

Tốt nhất là thông báo ngay cho công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, thông thường quý vị có 14 ngày để báo cho công ty bảo hiểm về xe mới. Số ngày này sẽ giảm xuống còn 4 ngày nếu quý vị chưa có bảo hiểm thiệt hại vật lý cho một chiếc xe được bảo hiểm khác. Vì mỗi hợp đồng bảo hiểm mỗi khác, quý vị nên hỏi nhân viên hay đại diện dịch vụ khách hàng của công ty bảo hiểm chính xác khi nào quý vị phải thông báo cho họ biết nhằm đảm bảo xe mới của quý vị có bảo hiểm.​

Các hợp đồng bảo hiểm xe thường không bồi thường cho tài sản cá nhân bị đánh cắp từ xe hoặc bị thiệt hại trong tai nạn. (Các hợp đồng bảo hiểm người sở hữu nhà hoặc người thuê nhà thì có, nhưng quý vị có thể sẽ phải trả một khoản khấu trừ trước và có thể có giới hạn đối với một số loại tài sản nhất định.)​

Không luôn luôn là có, và không vô thời hạn. Bảo hiểm thương tích cá nhân (personal injury protection, hoặc PIP) chỉ trả cho các chi phí y tế hợp lý và cần thiết trong vòng hai năm - lên đến $15,000.00 hoặc mức PIP tối đa của quý vị. Và bảo hiểm y tế thường sẽ không trả các chi phí y tế do tai nạn xe hơi gây ra cho đến khi bảo hiểm PIP của quý vị cạn kiệt.​

"Thời gian ân hạn" (grace period) cho trường hợp không trả phí bảo hiểm xe hơi rất ngắn. Nếu quý vị trả trễ, công ty bảo hiểm có thể hủy hợp đồng của quý vị chỉ với thông báo 10 ngày, miễn là trên hóa đơn có in lời cảnh báo hủy hợp đồng. Các công ty bảo hiểm có thể chọn cho quý vị thêm thời gian để trả phí bảo hiểm, nhưng họ không bắt buộc phải làm vậy.​

Khi quý vị đòi bồi thường bảo hiểm chống lại người lái xe kia, công ty bảo hiểm sẽ điều tra để xác định nghĩa vụ pháp lý của người mà họ bảo hiểm. Nếu họ không tìm được người đó - và không thể xác định chính xác việc gì đã xảy ra - thì có thể họ sẽ không bồi thường. Tất nhiên, các công ty bảo hiểm phải cố gắng hết sức để liên hệ với các chủ hợp đồng của họ.​

 

​Quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại?

Call 1-888-877-4894 (miễn phí)

Dịch vụ bảo hiểm cho người tiêu dùng
DFR.InsuranceHelp@dcbs.oregon.gov

Dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng
DFR.FinancialServicesHelp@dcbs.oregon.gov​