Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Sau tai nạn

Tai nạn và bảo hiểm

Quý vị phải hiểu rõ hợp đồng bảo hiểm của mình trước khi xảy ra tai nạn. Để biết bảo hiểm sẽ bồi thường cho những gì:

  • Gọi cho nhân viên hoặc công ty bảo hiểm của quý vị.
  • Tìm hóa đơn gia hạn cuối cùng của quý vị.
  • Tìm trên trang "Declaration (Tuyên bố)" nằm ở đầu hợp đồng bảo hiểm. Trang này liệt kê từng chiếc xe và loại bảo hiểm quý vị có.

Liên hệ với công ty bảo hiểm càng sớm càng tốt

Liên hệ với công ty bảo hiểm càng sớm càng tốt. Hầu hết các hợp đồng đòi hỏi quý vị phải thông báo kịp thời về yêu cầu bồi thường.

Chia sẻ thông tin

Nếu quý vị có máy ảnh hoặc điện thoại di động có máy ảnh, hãy chụp ảnh hiện trường vụ tai nạn và các thiệt hại trên tất cả các chiếc xe liên quan, ngay cả khi đó là tai nạn một xe. Nếu quý vị không có máy ảnh, hãy phác họa hiện trường vụ tai nạn.

Lấy tên, địa chỉ, điện thoại, số biển xe, số bằng lái xe, tên công ty bảo hiểm và số điện thoại của công ty bảo hiểm của người lái xe kia. Xin các nhân chứng cho tên và số điện thoại của họ.

Báo cảnh sát

Gọi cảnh sát. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, cảnh sát có thể không đến hiện trường.

Nộp báo cáo

DMV yêu cầu các tài xế liên quan trong vụ tai nạn phải nộp một Báo cáo Tai nạn & Bảo hiểm (Accident & Insurance Report) khi:

  • Mức thiệt hại xe cộ trên $2500
  • Đã xảy ra chấn thương (dù nhỏ đến đâu) hay tử vong
  • Mức thiệt hại tài sản cá nhân của bất cứ ai trên $2500
  • Bất cứ chiếc xe nào có thiệt hại hơn $2500 và bất cứ chiếc xe nào cần phải được kéo ra khỏi hiện trường do bị thiệt hại

Điều tra

Công ty bảo hiểm có tới 45 ngày để điều tra vụ tai nạn để xác định ai chịu trách nhiệm cho phần thiệt hại.

​Quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại?

Call 1-888-877-4894 (miễn phí)

Dịch vụ bảo hiểm cho người tiêu dùng
DFR.InsuranceHelp@dcbs.oregon.gov

Dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng
DFR.FinancialServicesHelp@dcbs.oregon.gov​