Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Hiểu về bảo hiểm chủ nhà

Nhà thường là tài sản lớn nhất mà quý vị sẽ mua. Bảo vệ khoản đầu tư lớn này có thể quan trọng đối với tương lai tài chính của gia đình quý vị.

Nếu quý vị có nợ thế chấp, bên cho vay thế chấp của quý vị sẽ yêu cầu quý vị mua bảo hiểm chủ nhà. Nếu quý vị không có thế chấp, quý vị vẫn nên bảo vệ khoản đầu tư của mình và mua bảo hiểm chủ nhà.

Bảo hiểm chủ nhà bao gồm những gì

Bảo hiểm chủ nhà sẽ bồi thường những thiệt hại xảy đến với nhà và các cấu trúc khác trên bất động sản của quý vị. Bảo hiểm chủ nhà cũng có thể sẽ bồi thường các trường hợp sau:

  • Đồ đạc trong nhà bị thiệt hại hoặc mất
  • Trách nhiệm của quý vị đối với các tai nạn xảy ra trong khuôn viên nhà của quý vị hoặc đối với các thiệt hại xảy ra với nhà của người khác.

Bảo hiểm chủ nhà sẽ không bồi thường các trường hợp sau:

  • Lũ lụt: Bảo hiểm lũ lụt thường được cung cấp thông qua Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, hoặc NFIP). Quý vị phải mua bảo hiểm lũ lụt từ nhân viên bảo hiểm. Gọi 888-379-9531 (miễn phí) để được giới thiệu.
  • Động đất: Quý vị có thể mua bảo hiểm động đất như một phần bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm chủ nhà hoặc người thuê nhà của mình, hoặc mua một hợp đồng riêng tách biệt với hợp đồng bảo hiểm chủ nhà.
  • Sạt lở (chuyển động của trái đất) không được bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có thể khó mua. Nói chuyện với một nhân viên bảo hiểm.

Bảo hiểm người thuê nhà

Bảo hiểm người thuê nhà bao gồm đồ đạc và trách nhiệm cá nhân của quý vị giống như bảo hiểm chủ nhà. Vì tòa nhà không được bảo hiểm, phí bảo hiểm người thuê nhà khá thấp. 

Thông thường, hợp đồng của chủ nhà có bao gồm tòa nhà nơi quý vị cư trú nhưng không có bất cứ sự bảo vệ nào cho tài sản của quý vị, cho số tiền mà quý vị phải chi ra để tìm nhà ở khác hoặc cho trách nhiệm cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị thuê một căn hộ hoặc một ngôi nhà, hợp đồng thuê nhà của quý vị sẽ không luôn đòi hỏi quý vị phải có bảo hiểm người thuê nhà. Tuy nhiên, không có nó thì quý vị sẽ bị bỏ rơi trong giá lạnh nếu tòa nhà bị hư hại. Bảo hiểm người thuê nhà cũng sẽ bồi thường cho quý vị nếu ai đó bị thương trong nhà hoặc ở nơi khác do sơ suất của quý vị.

Lập danh sách các tài sản trong nhà

Sau một mất mát lớn, công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu quý vị cung cấp một danh sách chi tiết các hạng mục tài sản cá nhân trong nhà. Việc lập danh sách tất cả đồ đạc trong nhà từ trí nhớ sẽ khá khó khăn bất cứ lúc nào. Lập danh sách khi quý vị đang đối mặt với bi kịch là việc gần như không thể.

Quý vị nên lập danh sách tài sản cá nhân mỗi năm. NAIC có cung cấp một số tài liệu và công cụ để giúp quý vị lập danh sách tài sản trong nhà, chẳng hạn như danh sách kiểm tra mẫu và ứng dụng di động, hiện có sẵn ở đây.

​Quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại?

Call 1-888-877-4894 (miễn phí)

Dịch vụ bảo hiểm cho người tiêu dùng
DFR.InsuranceHelp@dcbs.oregon.gov

Dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng
DFR.FinancialServicesHelp@dcbs.oregon.gov​